Odpłatność za wyżywienie (obiad, podwieczorek) uiszczana jest do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto Banku Spółdzielczego o/Brodnica numer konta  42 9484 1150 2221 0027 1240 0001. W związku ze zwrotami za dni nieobecne prosimy o dokonywanie wpłat na konto  po otrzymaniu przez  rodzica „karteczki z wyliczoną kwotą do zapłaty.