Link do DZIENNIKA

https://uonetplus.vulcan.net.pl/brodnica

Logowanie, odnawianie dostępu - instrukcja: