Jak co roku, obchodziliśmy w naszej ,,Bajeczce’’ Dzień Matematyki.

Dzieci miały okazję wziąć udział w przygotowanych zabawach oraz ćwiczeniach.  W ten sposób dzieci mogły rozbudzić w sobie zainteresowanie czynnościami matematycznymi, a przede wszystkim rozwinąć kompetencje matematyczne w zakresie liczenia i operowania cyframi, logicznego myślenia oraz orientacji w przestrzeni.