W miesiącu marcu gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawicieli z Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Pracownicy tej placówki przeprowadzili w każdej z grup lekcje pokazową na podstawie prezentacji multimedialnej, dotyczącej zwiastunów wiosny, obiegu wody w przyrodzie oraz różnych gatunków ptaków przebywających w Polsce. Oprócz bardzo interesującej prezentacji nasi goście przeprowadzili wspólnie z dziećmi doświadczenia, „wędrująca woda”, „wulkan”. Młodsze dzieci wykonywały pracę plastyczną o tematyce wiosennej. Wszystkie przedszkolaki były zachwycone przeprowadzonymi zajęciami i mamy nadzieję na kontynuację takich kreatywnych przedsięwzięć w przyszłości.