Dyrektor mgr Joanna Spławska-Hilfert
Wicedyrektor mgr Małgorzata Betlejewska
Logopeda
mgr Aneta Bartnicka
Lektor języka angielskiego mgr Agnieszka Piotrowska
Katecheta
mgr Katarzyna Szymołon
Zajęcia taneczne mgr Maria Małkiewicz