Dyrektor mgr Joanna Spławska-Hilfert
Wicedyrektor mgr Małgorzata Betlejewska
Dyrektor biura mgr Anna Kupczyk
Logopeda

mgr Aneta Bartnicka

mgr Agata Kobylska

Lektor języka angielskiego mgr Jelena Wysocka
Zajęcia taneczne mgr Maria Małkiewicz
Religia mgr Justyna Milas
Pedagog specjalny mgr Krystyna Dżur