Odpłatność miesięczna  jest uiszczana do 7 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Banku Spółdzielczego o/Brodnica numer konta  42 9484 1150 2221 0027 1240 0001.

W związki ze zwrotami za dni nieobecne prosimy o dokonywanie wpłat na konto po otrzymaniu przez  rodzica „karteczki z wyliczoną kwotą do zapłaty.