W roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole Niepubliczne ,,Bajeczka”

bierze udział
w poszczególnych projektach:

 

,,Mały miś w świecie wielkiej literatury”

jest to projekt, którego celem jest rozwijanie czytelnictwa oraz wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych wśród dzieci. Przedszkolaki  zostaną wprowadzone w świat literatury. Udział w akcji polega na zaproszeniu pluszowego misia do grup przedszkolnych. Mis podróżuje po grupach po całym przedszkolu zabierając ze sobą swój dziennik podróży. Zaproszony miś odwiedza  grupy i słucha bajeczek czytanych przez nauczyciela, wspólnie się z dziećmi bawi, a nauczyciele uczestniczący wypełniają jego dziennik.

W ramach projektu ,, Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci również będą brały udział w projekcie ,,Mały Miś uczy samodzielności”

Projekt ma na celu cykl zabaw i zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych wdrażających dzieci do samodzielności, dzieci wspólnie z Małym Misiem uczą się czym jest samodzielność oraz w jaki sposób zdobyć tę ważną umiejętność.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Dzieci wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

,,Czyste powietrze wokół nas”

Program ma za zadanie wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów oraz  rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

„Akademia aquafresch”

jest to ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków koncentrujący się  na   profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. W Polsce problem próchnicy jest nadal znaczący, badania wskazują, że jesteśmy w czołówce krajów z największym procentem dzieci chorujących na tę chorobę! Projekt stawia sobie za cel nauczenie jak największej grupy dzieci zasad higieny jamy ustnej poprzez zabawę, ale i regularne zajęcia praktyczne, które mamy nadzieję, dzięki kontynuowaniu wraz z rodzicami w domach, przyczynią się do zmniejszenia odsetka dzieci
z próchnicą w Polsce.

,,Mamo, Tato, wolę wodę!”

Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Założeniem kampanii jest edukacja dzieci w wieku 3 – 6 lat i ich rodziców na temat konieczności regularnego picia wody i jej znaczenia dla organizmu.

W ramach programu "Mamo, Tato wolę wodę" w naszym przedszkolu odbywa się cykl zajęć, który został opracowany przez specjalistów, m.in. z zakresu żywienia, psychologów, a także fizyka i ekologa. Dzieci mają okazję podczas tych zajęć poznać zasady zdrowego odżywiania, dowiedzieć się więcej o właściwościach wody i jej zastosowaniu.

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

Głównym celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw dzieci w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.