W roku szkolnym 2021/2022
Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka”

bierze udział
w następujących projektach:

 

„Oto Hałabała, zna go Polska cała"

Projekt polega na realizacji zadań przez grupę przedszkolną. W tym projekcie ważna jest maskotka krasnala Hałabały który będzie towarzyszyć dzieciom przez cały rok. Cel główny projektu: wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

 

„Szkolne Przygody Gangu Swojaków”

 Program ma na celu pomóc nauczycielom i rodzicom pokazać dzieciom piękno polskiej przyrody oraz odkryć przed nimi sekrety otaczającego ich środowiska. Mamy także nadzieję, że pomoże zachęcić dzieci do wyjścia z domu, by w dobie mediów i Internetu oderwać ich wzrok od ekranu komputerów, telefonów i telewizorów. Nowi bohaterowie Swojaki – wśród których są także zagrożone i chronione gatunki zwierząt, będą przybliżać dzieciom rozmaite regiony Polski, w których występują. Pokażą im co kryje przyroda i jak żyć z nią w zgodzie, ale przede wszystkim wyciągną dzieci na świeże powietrze, by razem obserwować magię natury!

 

„Vademecum zabaw sensorycznych”

Projekt dotyczy zajęć sensorycznych dla dzieci, który ma na celu poznawanie świata za pomocą zmysłów – wzroku, słuchu, węchu i smaku. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy – dzieci poznają świat poprzez taniec, śpiew, rymowanki i wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody. Poszczególne działania realizowane są z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi edukacyjnych – chusty animacyjnej, pudełek i butelek sensorycznych, piłek, walców, tunelów, skakanek, bujaków itp. Dzieci wykonują także prace plastyczne i techniczne.

 

„Mały miś uczy samodzielności”

To jeden z 5 modułów znanej już nam akcji „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. To moduł, w którym dzieci uczą się samodzielności. Jest to podstawowa cecha, którą muszą nabyć przedszkolaki w toku swojej edukacji. Mały Miś uczy samodzielności i pokazuje, że świat przedszkolaka to świat: zasad, przestrzegania norm, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Wszystko poprzez dobrą zabawę z pluszowym przyjacielem jako przewodnikiem.

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Dzieci wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

„Czyste powietrze wokół nas”

Program ma za zadanie wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów oraz rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 

„Mamo, Tato, wolę wodę!”

Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Założeniem kampanii jest edukacja dzieci w wieku 3 – 6 lat i ich rodziców na temat konieczności regularnego picia wody i jej znaczenia dla organizmu. W ramach programu "Mamo, Tato wolę wodę" w naszym przedszkolu odbywa się cykl zajęć, który został opracowany przez specjalistów, m. in. z zakresu żywienia, psychologów, a także fizyka i ekologa. Dzieci mają okazję podczas tych zajęć poznać zasady zdrowego odżywiania, dowiedzieć się więcej o właściwościach wody i jej zastosowaniu.

 

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

Głównym celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw dzieci w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Głównym narzędziem akcji jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.

 

„Przedszkole jako centrum aktywności ekologicznej”

Głównym zadaniem projektu jest wzbogacenie wiedzy o przyrodzie oraz wyzwolenie aktywności na rzecz środowiska. Celem realizowanego projektu jest poznanie istoty funkcjonowania ekosystemów w różnych porach roku, wielozmysłowe doświadczanie i opisywanie wrażeń przez dzieci oraz poznanie właściwości materiałów i surowców, a także sposobu ich racjonalnego wykorzystywania i odzyskiwania. Naszym zadaniem jest wykształcić u dzieci postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego oraz zmotywować do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinąć zainteresowania ekologią.

W związku z tym w naszym przedszkolu został stworzony „Kodeks Małego Ekologa”, który ma przypominać o przestrzeganiu ustalonych zasad.