W roku szkolnym 2020/2021
Przedszkole Niepubliczne ,,Bajeczka”

bierze udział
w następujących projektach:

 

"Kodeks ekologiczny"  _NOWE_

Przedszkole „Bajeczka” bierze udział w projekcie ekologicznym pt. „Przedszkole jako centrum aktywności ekologicznej”. Głównym zadaniem projektu jest wzbogacenie wiedzy o przyrodzie oraz wyzwolenie aktywności na rzecz środowiska. Dzięki udziale w projekcie rozwiniemy wrażliwość u dzieci  na problemy współczesnego świata i lokalnego środowiska. Jednym z celów projektu jest poznanie istoty funkcjonowania ekosystemów w różnych porach roku, wielozmysłowe doświadczanie i opisywanie wrażeń przez dzieci oraz poznanie właściwości materiałów i surowców, a także sposobu ich racjonalnego wykorzystywania i odzyskiwania.  Zachęcamy wszystkie dzieci oraz rodziców do czynnej aktywności na rzecz Ekologii. W naszym przedszkolu został stworzony „Kodeks Małego Ekologa”, który będzie nam przypominał o bardzo ważnych zasadach, które będziemy przestrzegać.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z  ekologicznym kodeksem, dzięki któremu drobne codzienne zmiany w życiu mogą pomóc przetrwać  planecie, na której żyjemy.

Z naszą pomocą Nasza Planeta może wyzdrowieć i cieszyć się  długowiecznością !!!

 

,,Vademecum zabaw sensorycznych”

Projekt dotyczy zajęć sensorycznych dla dzieci, który ma na celu poznawanie świata za pomocą zmysłów – wzroku, słuchu, węchu i smaku. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy – dzieci poznają świat poprzez taniec, śpiew, rymowanki i wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody. Poszczególne działania realizowane są z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi edukacyjnych – chusty animacyjnej, pudełek i butelek sensorycznych, piłek, walców, tunelów, skakanek, bujaków itp. Dzieci wykonują także prace plastyczne i techniczne.

 

,,Klockowe wyzwanie”

Projekt polegający na zabawie różnymi klockami. Dziecko rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, a także usprawnia procesy poznawcze, takie jak: pamięć, uwagę, percepcję, spostrzegawczość, umiejętność kontroli. Zabawa klockami w dzieciństwie pozytywnie wpływa na rozwój wyobraźni przestrzennej, umiejętności planowania i konstruowania. Klocki pozwalają dziecku na ćwiczenie i rozwijanie zdolności manualnych, poprzez dopasowywanie klocków, budowanie z nich budowli, tworzenie nowych rozwiązań z własnych pomysłów. Eksploracja kolorowych kształtów i próby dopasowania ich do otworów uczą zręczności, ćwiczą prawidłowy chwyt i rozwijają ciekawość poznawczą.

 

„Mały miś uczy samodzielności”

To jeden z 5 modułów znanej już nam akcji „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. To moduł, w którym dzieci uczą się samodzielności. Jest to podstawowa cecha, którą muszą nabyć przedszkolaki w toku swojej edukacji. Mały Miś uczy samodzielności i pokazuje, że świat przedszkolaka to świat: zasad, przestrzegania norm, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Wszystko poprzez dobrą zabawę z pluszowym przyjacielem jako przewodnikiem.

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Dzieci wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

,,Czyste powietrze wokół nas”

Program ma za zadanie wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów oraz rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 

,,Mamo, Tato, wolę wodę!”

Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Założeniem kampanii jest edukacja dzieci w wieku 3 – 6 lat i ich rodziców na temat konieczności regularnego picia wody i jej znaczenia dla organizmu. W ramach programu "Mamo, Tato wolę wodę" w naszym przedszkolu odbywa się cykl zajęć, który został opracowany przez specjalistów, m. in. z zakresu żywienia, psychologów, a także fizyka i ekologa. Dzieci mają okazję podczas tych zajęć poznać zasady zdrowego odżywiania, dowiedzieć się więcej o właściwościach wody i jej zastosowaniu.

 

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

Głównym celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw dzieci w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Głównym narzędziem akcji jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.

 

Projekt ,,Szkolne przygody fajniaków”

Troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna. Wierzymy, że dobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat, dlatego nasze przedszkole z dumą bierze udział w programie edukacyjnym. Razem z „Fajniakami” chcemy pokazać dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia.

 

Projekt ,,Ekokulturalne przedszkole”

Projekt ekologiczny, który inspiruje do podjęcia konkretnych działań ekologicznych. Jest to projekt promujący ekokulturę wśród przedszkolaków. Nasze przedszkole bierze udział w trzech kategoriach: Ekoplastyka (planowanie ekologicznych prac plastycznych), Ekoprzestrzeń (tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku),  Ekokultura (nawiązywanie współpracy z rodzicami na rzecz środowiska)