Słoneczka, Pszczółki

Odpłatność za wyżywienie (obiad, podwieczorek) uiszczana jest do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto Banku Spółdzielczego o/Brodnica numer konta  42 9484 1150 2221 0027 1240 0001. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł, w miesiącu wrześniu odpłatność wynosi 154 zł (7 zł x 22 dni ). W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nastąpi zwrot kwoty 7 złotych za jeden dzień nieobecności dziecka, który będzie odliczony od płatności w kolejnym miesiącu (rodzic otrzyma „karteczkę z wyliczoną kwotą do zapłaty).