Ramowy  rozkład dnia dla dzieci 3-letnich (11 godz.)Czas
od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

600 - 700

1

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

700 - 830

1,5

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi

830 - 845

0.15’

Ćwiczenia poranne – zestaw ćwiczeń lub zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence

845 - 900

0.15’

Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych

900 -  945

0.45’

Śniadanie, w tym czynności higieniczno-porządkowe

945 - 1015

0.30’

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1015 -1100

0.45’

Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

1100 - 1130

0.30’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  zajęcia dodatkowe.

1130 - 1215

0.45’

Obiad 

1215 - 1230

0.15’

Minutki dla bajki – czytanie lub opowiadanie dzieciom

1230 - 1400

1.30’

Wypoczynek na leżakach 

1400 - 1430

0.30’

Podwieczorek, w tym czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa

1430 - 1445

0.15’

Zabawa  dydaktyczna, ćwiczenia utrwalające

1445 - 1600

1.15’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi/pobyt w ogrodzie

1600 - 1700

1

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

 

 Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4, 5, 6 -letnich (11 godz.)Czas
od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

 600 - 730

1

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

730- 830

1

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi 

830 - 845

0.15’

Ćwiczenia poranne

845 - 900

0.15’

Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych

900 – 930

0.30’

Śniadanie, w tym czynności higieniczno-porządkowe

930 - 1030

1

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1030 - 1130

1

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna i grupowa praca z dziećmi

1130 - 1200

0.45’

Spacer, obserwacje przyrodnicze

1200 - 1230

0.30’

Obiad  ( w tym czynności higieniczno – porządkowe)

1230 - 1300

0.30’

Bajkoterapia/czytanie dzieciom, zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające

1300 - 1330

0.30’

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym

1330 - 1400

0.30’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci oraz zajęcia dodatkowe.

1400 - 1430

0.30’

Podwieczorek ( w tym  czynności higieniczno – porządkowe).

1430 - 1500

0.30’

Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści

1500 - 1520

0.20’

Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody itp.

1520 - 1600

0.45’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i  zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi/pobyt w ogrodzie

1600 - 1700

1

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5,6 -letnich (5 godz.)


 

Czas
od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

700- 800

1

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

800- 815

0.15’

Krąg zmysłów – stymulacja procesów poznawczych.

815- 830

0.15’

Ćwiczenia poranne.

830-900

0.30’

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

900-1000

1

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

1000-1030

0.30’

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,

1030-1100

0.30’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci oraz zajęcia dodatkowe.

1100-1130

0.30’

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

1130-1200

0.30’

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3, 4-letnich (5 godz.)Czas
od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

1200- 1230

0.30’

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

1230- 1245

0.15’

Krąg zmysłów – stymulacja procesów poznawczych.

1245- 1300

0.15’

Zabawy ruchowe.

1300- 1400

1

Obiad (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

1400-1430

0.30’

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

1430-1500

0.30’

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.

1500-1530

0.30’

Bajkoterapia/rytmika/ język angielski.

1530-1600

0.30’

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

1600-1700

1

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.