Grupa „ Motylki” i „Biedronki” zapoznały się z zawodem chemika. Dzieci pod okiem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i ich opiekuna pani Jolanty Liżewskiej eksperymentowały.  Poznały między innymi właściwości masy nie Newtonowskiej czy też rozprężania i zwężania gazów. Dzieci z zaciekawieniem obserwowały i wyciągały wnioski z prowadzonych doświadczeń.

Dziękujemy za zainteresowanie dzieci dziedziną nauki, jaką jest chemia.