Dyrektor mgr Joanna Spławska-Hilfert
Wicedyrektor mgr Małgorzata Betlejewska
Dyrektor biura mgr Anna Kupczyk
Logopeda

mgr Aneta Bartnicka

mgr Agata Kobyska

Lektor języka angielskiego mgr Katarzyna Ciżman
Zajęcia taneczne mgr Maria Małkiewicz
Religia mgr Katarzyna Szymołon
Pedagog specjalny mgr Krystyna Dżur