RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

(dla grup:  Krasnoludki   Kangurki    5 godzin)

czas

 

Forma aktywności

700- 800

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

800- 815

D

Krąg zmysłów – stymulacja procesów poznawczych.

815- 830

 

Ćwiczenia poranne.

830-900

 

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

900-1000

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

1000-1030

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,

1030-1100

D

Zajęcia dodatkowe: język angielski, religia, rytmika.

1100-1115

D

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

1115-1200

Z

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela =1,5  godz.

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu =1 godz.

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego =1 godz. 45 min.

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

   (dla grup:  Słoneczka, Pszczółki  5 godzin)

czas

  Formy aktywności

1200- 1230

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

1230- 1245

D

Krąg zmysłów – stymulacja procesów poznawczych.

1245- 1300

 

Zabawy ruchowe.

1300- 1400

 

Obiad (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

1400-1430

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

1430-1500

R

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.

1500-1530

D

Bajkoterapia/rytmika/ język angielski.

1530-1700

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela.

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu.

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego.

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

(dla grupy: Tygryski 11 godzin)

czas

 

Forma aktywności

 

600- 800

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

800- 830

D

Indywidualne wspieranie i korygowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.

830- 845

D

Krąg zmysłów – stymulacja procesów poznawczych.

845-900

 

Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.

900-945

 

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

945-1015

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

1015-1100

R

Spacer, obserwacje przyrodnicze oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

1100-1130

D

R

Zajęcia dodatkowe: język angielski i zajęcia rytmiczne, taneczne lub zabawy dowolne.

1100-1130

Z

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

1200-1300

 

Obiad (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

1300-1400

 

Bajkoterapia i  wypoczynek na leżakach.

1400-1430

 

Podwieczorek (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

1430-1500

D

Zabawy dydaktyczne utrwalające treści, praca indywidualna z dzieckiem.

1500-1600

R

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw.

1600-1700

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela.

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu.

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego.

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

(dla grup: Motylki    , Puchatki , Króliczki , Biedronki  11 godzin)

czas

 

Forma aktywności

600- 800

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

800- 830

D

Zajęcia dodatkowe: religia i język angielski.

830 – 845

D

Krąg zmysłów – stymulacja procesów poznawczych.

845- 900

 

Ćwiczenia poranne.

900-945

 

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

945-1045

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

1045-1115

D

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, wspomaganie i korygowanie rozwoju.

1115-1200

R

Spacer, obserwacje przyrodnicze.

1200-1300

 

Obiad (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

1300-1330

D

Zajęcia taneczne i rytmiczne/Bajkoterapia.

1330-1400

R

Z

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

1400-1430

 

Podwieczorek (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

1430-1515

D

Z

Zabawy dydaktyczne utrwalające treści, praca indywidualna,  wspomaganie i korygowanie rozwoju.

1515-1600

R

Z

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

1600-1700

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego