Dyrektor mgr Joanna Spławska-Hilfert
Wicedyrektor mgr Małgorzata Betlejewska
Dyrektor biura mgr Anna Kupczyk
Logopeda
mgr Aneta Bartnicka
Lektor języka angielskiego mgr Katarzyna Ciżman
Katecheta
mgr Katarzyna Szymołon
Zajęcia taneczne mgr Maria Małkiewicz