1. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania kontaktu z logopedą, aby otrzymać informacje o stanie mowy dziecka, na temat pracy z dzieckiem w domu oraz postępów na zajęciach.

 Dyżury logopedy odbywają się
w ostatni czwartek miesiąca w godzinach 15:30-16:00

  1. Rodzice są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu. Od regularności ćwiczeń zależą efekty terapii.
  2. Na prośbę logopedy rodzice zobowiązani są do przedstawienia wyników badań słuchu, badań neurologicznych, konsultacji ortodontycznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz opinii innych specjalistów, w celu pogłębienia diagnozy i zastosowania odpowiednich metod terapeutycznych.
  3. Terapia logopedyczna rozpoczyna się po otrzymaniu przez logopedę pisemnej zgody od rodziców. Rodzice mogą w każdej chwili zrezygnować z terapii logopedycznej, po dostarczeniu terapeucie pisemnej rezygnacji. Terapia kończy się z chwilą opanowania poprawnej wymowy, o czym rodzice są informowani przez logopedę.