Kwalifikacja do zajęć terapii logopedycznej odbywa się na podstawie:

  • Orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • Przesiewowych badań logopedycznych

Rodzic zostaje poinformowany o ewentualnym  zakwalifikowaniu dziecka do terapii logopedycznej. Jednocześnie otrzymuje informację o terminie i częstotliwości spotkań. Dziecko uczestniczące w terapii logopedycznej  na każde wyznaczone spotkanie przynosi  teczkę w formacie A4 .