Prosimy o pobranie z naszej strony umów o świadczeniu usług w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021. Wypełnioną umowę w dwóch egzemplarzach należy odesłać pocztą na adres przedszkola lub dostarczyć osobiście do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym do przedszkola do dnia 31 maja 2020r.

Umowa - 11 godz.

 


Umowa - 5 godz. - w godzinach 07:00-12:00
(dzieci 5 i 6-letnie)

 


Umowa - 5 godz. - w godzinach 12:00-17:00
(dzieci 3 i 4-letnie)

Deklaracja rodzica dotycząca żywienia