Dzień Niedźwiedzia Polarnego był świetną okazja do przyjrzenia się bliżej mapie świata. Dzieci wskazywały miejsce zamieszkania niedźwiedzi polarnych, dotykały miękkich materiałów imitujących jego futro. Dowiedziały się też wiele ciekawych informacji na temat życia niedźwiedzi, ich sposobu żywienia, polowania. Eksperymentowały z użyciem oleju roślinnego, rozumialy zasadę działania tłuszczu w ciele niedźwiedzia.