W roku przedszkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu realizowaliśmy program profilaktyczny:

,,Chroń się przed kleszczami, wszelkimi sposobami’’

Był to program edukacyjny, który dotyczył profilaktyki chorób odkleszczowych dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych.

Cele główne programu:

- podniesienie poziomu wiedzy o kleszczach i chorobach odkleszczowych,

- poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym,

- uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze.