Głównym zadaniem projektu jest wzbogacenie wiedzy o przyrodzie oraz wyzwolenie aktywności na rzecz środowiska. Celem realizowanego projektu jest poznanie istoty funkcjonowania ekosystemów w różnych porach roku, wielozmysłowe doświadczanie i opisywanie wrażeń przez dzieci oraz poznanie właściwości materiałów i surowców, a także sposobu ich racjonalnego wykorzystywania i odzyskiwania. Naszym zadaniem jest wykształcić u dzieci postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego oraz zmotywować do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinąć zainteresowania ekologią.

W związku z tym w naszym przedszkolu został stworzony „Kodeks Małego Ekologa”, który ma przypominać o przestrzeganiu ustalonych zasad.